Archiwum Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze
Archiwum dla październik 28th, 2008

Dzierżawa ziemii

Według stanu na koniec 2007 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 4,7 mln ha, z których sprzedała 1,8 mln ha, a trwale zagospodarowała ponad 500 tys. ha (głównie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz uprawnionych podmiotów – ponad 300 tys. ha).

dzierżawa ziemii »»»