Archiwum Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze
Archiwum dla marzec 29th, 2010

Połowa środków z PROW 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa weszła w decydujący etap wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wszystkie 22 działania, które się w nim znajdują, zostały uruchomione a wartość zawartych dotychczas przez Agencję umów o przyznaniu wsparcia finansowego wynosi blisko 19 miliardów zł. Podpisane umowy i zobowiązania wynikające np. z przyznanych rent strukturalnych (wypłacane są przez 10 lat) oraz z premii zalesieniowych (realizowanych 15 lat) zagospodarowały w sumie 33,6 mld zł, czyli 50% środków PROW. ARiMR zdążyła już wypłacić beneficjentom blisko 13,6 miliarda zł, ale w 2010 r. kwota wypłat zostanie niemal podwojona bo do beneficjentów trafi kolejne 12 miliardów zł i będzie to absolutnie rekordowa kwota wypłacona w ciągu jednego roku.

połowa środków z prow 2007-2013 »»»