Archiwum Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze
Archiwum dla marzec 16th, 2011

Kontrola wymogów wzajemnej zgodności

W dniu 14 marca 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymogów, do kontroli których jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii oraz rodzajów tej kontroli, wydane na podstawie art. 31 a ust. 13 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.).

kontrola wymogów wzajemnej zgodności »»»