2100 wniosków na zalesianie gruntów na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

2100 wniosków na zalesianie gruntów

Biura powiatowe ARiMR przyjęły w skali kraju ponad 1700 wniosków na zalesianie gruntów rolnych i blisko 400 wniosków na zalesienie gruntów innych niż rolne. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie o pomoc finansową na zalesienie blisko 5 tys. ha, z tego ponad 4,1 tys. ha to grunty rolne.

Najwięcej wniosków na zalesienie gruntów rolnych złożono woj. mazowieckim (ponad 300), a na zalesianie gruntów innych niż rolne w woj. podkarpackim (ok. 90).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, biura powiatowe ARiMR przyjmowały w 2008 r. wnioski na zalesienie gruntów od 1 sierpnia do 30 września.
ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj