ARiMR rozpocznie wypłatę dopłat bezpośrednich na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

ARiMR rozpocznie wypłatę dopłat bezpośrednich

Od 1 grudnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpocznie wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Realizacja tych płatności jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników.

Tyle wniosków wpłynęło wiosną tego roku do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby już ponad 850 tysięcy rolników, czyli blisko dwie trzecie, otrzymało już decyzję o przyznaniu takich dopłat, co świadczy o znakomitym przygotowaniu Agencji do realizacji tych płatności. W ciągu dwóch pierwszych dni Agencja planuje przekazanie na konta bankowe rolników około 2 miliardów złotych. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku klęską powodzi.

Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi prawie 13 miliardów złotych. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 30 września br. oficjalnego kursu wymiany wynoszącego 3,9847 złote za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma tegorocznych wypłat dopłat bezpośrednich będzie jednak wyższa niż ubiegłorocznych bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10% i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 UE.

ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj