Blisko 9 tys. wniosków na renty strukturalne na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Blisko 9 tys. wniosków na renty strukturalne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła w tym roku przyjmowanie wniosków od rolników na renty strukturalne. W sumie rolnicy złożyli w biurach powiatowych Agencji 8629 wniosków. ARiMR ponownie będzie przyjmowała wnioski o renty strukturalne w 2008 roku. Prezes ARiMR zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji o terminie składania wniosków o renty strukturalne nie później niż 31 marca 2008 r. Łącznie do 2013 w ramach Programu może skorzystać z tego działania 50 400 rolników.

Polska jest jednym z krajów UE, który przewidział na renty strukturalne dla rolników najwięcej pieniędzy. W budżecie PROW na lata 2007 - 2013 zarezerwowano na to działanie ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego).

W całym programie PROW 2007-2013 na wszystkie działania realizowane przez ARiMR przewidziano w sumie ponad 17 mld euro, z czego ok. 9 mld euro zostało zarezerwowane na pomoc dla małych gospodarstw (najwięcej w całej UE), w tym na renty strukturalne oraz inwestycje w rolnictwie.

Od złożenia kompletnego wniosku ARiMR ma 40 dni na jego rozpatrzenie i wydanie postanowienia o spełnieniu warunków przez wnioskodawcę, jednak nie wcześniej niż po przesłaniu Polsce przez Komisję Europejską dokumentu zatwierdzającego PROW 2007 - 2013. Komitet Zarządzający ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich zatwierdził pod koniec lipca polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnik, który otrzyma postanowienie będzie musiał w ciągu pół roku udokumentować zbycie gospodarstwa i zaprzestać działalności rolniczej, następnie ARiMR ma 30 dni na wydanie decyzji przyznającej rentę strukturalną.

Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj