Wnioski na inwestycje w gospodarstwach rolnych na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Wnioski na inwestycje w gospodarstwach rolnych

W związku z naborem wniosków dotyczących działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (na lata 2004-2006), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że przez jeden dzień: 16 kwietnia br. będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie składane indywidualnie, przez samych zainteresowanych rolników.

Tego dnia wnioski będzie można składać osobiście w Oddziałach Regionalnych Agencji lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, przy czym datą stempla pocztowego na przesyłce musi być 16 kwietnia 2007 r. Wszystkie wnioski złożone lub wysłane pocztą zostaną przyjęte przez ARiMR.

Przy kwalifikowaniu wniosków do zawarcia umowy nie będzie stosowana zasada: kto pierwszy ten lepszy! Środki na inwestycje zostaną podzielone na koperty regionalne (wojewódzkie). Po zebraniu wniosków, Agencja w drodze losowania ustali listy kolejności na każde województwo i wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne zakwalifikuje do przyznania środków. Losowanie odbędzie się w Warszawie w centrali ARiMR przy podniesionej kurtynie, przez powołaną komisję w skład, której wejdą przedstawiciele rolników. W obecnej sytuacji nie ma innego, bardziej sprawiedliwego sposobu rozdziału środków na inwestycje w gospodarstwach.

W związku z tym nie ma też żadnego uzasadnienia, by rolnicy nadal gromadzili się pod siedzibami Oddziałów Regionalnych ARiMR w oczekiwaniu na możliwość złożenia wniosków. Ponadto Agencja nie będzie honorować list tworzonych przez tzw. komitety kolejkowe. Powstają one z naruszeniem zasad uczciwości i niejednokrotnie z naruszeniem prawa. Są one krzywdzące w stosunku do osób, które chcą uczciwie ubiegać się o dotacje na inwestycje.

Agencja apeluje do rolników, którzy będą się ubiegać o pieniądze na inwestycje, aby dokładnie zaplanowali kolejne etapy ich realizacji, gdyż inwestycje będą musieli rozliczyć do połowy 2008 roku m.in. na podstawie faktur. Wtedy nastąpi refundacja kwalifikowanych kosztów inwestycji. Chodzi o to, żeby zostały wydane wszystkie pieniądze, którymi obecnie dysponuje Agencja w ramach już realizowanego SPO w latach 2004-2006. Środki te - ok. 230 mln zł - zostały wygospodarowane z niewykorzystanej dotąd puli przez rolników oraz wynikają ze zmian przeliczników kursu euro w rozliczeniach pomiędzy Polską a Komisja Europejską.

W latach 2004 - 2006 jedna inwestycja w gospodarstwach rolnych, którą finansowała ARiMR wynosiła średnio 100 tys. zł. Przy tym założeniu oznacza to, że będziemy mogli zawrzeć umowy z ok. 2300 rolnikami. Jeśli chętnych na środki będzie dwa razy więcej, prawdopodobieństwo wylosowania beneficjenta wynosi ok. 50% ( jeden do dwóch). Dlatego bezzasadnym byłoby porównywanie przewidzianego losowania wniosków do gry loteryjnej, takiej jak Lotto, w której prawdopodobieństwo wygrania głównej nagrody jest jak jeden do kilkunastu milionów.

Wobec powyższego, wszystkich rolników prosimy, aby nie wystawali w kolejkach, gdyż obecnie jest to stratą czasu.

Radosław Iwański, ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj