Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Kontrola wymogów wzajemnej zgodności

W dniu 14 marca 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymogów, do kontroli których jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii oraz rodzajów tej kontroli, wydane na podstawie art. 31 a ust. 13 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.).

Rozporządzenie to przewiduje:

1. wprowadzenie przepisów regulujących zakres właściwości powiatowego lekarza weterynarii do kontroli wymogów wzajemnej zgodności,
2. określenie rodzaju kontroli w zależności od kontrolowanego przez powiatowego lekarza weterynarii wymogu (na miejscu lub administracyjnie).

Inspekcja Weterynaryjna w w/w ustawie została wskazana jako właściwy organ kontroli, o którym mowa w art. 48 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009. Wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej jako organu odpowiedzialnego za kontrole wymogów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania chorób oraz dobrostanu zwierząt wynika z wyspecjalizowania w tym zakresie służb weterynaryjnych.

W rozporządzeniu tym określona została właściwość powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania kontroli wymogów wskazanych w pkt A, B i C załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 (WE) z dn. 19 stycznia 2009 r. Ponadto w rozporządzeniu ograniczono kontrole w zakresie pkt A ust. 6-8 do kontroli na miejscu, natomiast w pozostałym zakresie (pkt B i C) przewidziane zostały kontrole administracyjne oraz na miejscu.

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest uzasadniony faktem, iż przepisy ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będące podstawą dla tego rozporządzenia wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

Ministerstwo Rolnictwa

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj