Leszek Droździel prezesem Agencji na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Leszek Droździel prezesem Agencji

27 lipca 2007 r. Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński powołał na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszka Droździela. Zastąpił odwołanego Pawła Janusza Osucha. Leszek Droździel (ur. w 1956 r.) pracuje w ARiMR od stycznia 2006 r., początkowo jako doradca prezesa Agencji, a następnie jako dyrektor Gabinetu Prezesa. Od 27 kwietnia 2006 r. był zastępcą prezesa ARiMR nadzorującym Pion Preferencyjnych Środków Krajowych i Wspólnej Polityki Rolnej oraz Departament Rybactwa.

Ukończył studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zdobył dyplom mgr inż. zootechniki na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ekonomiki i organizacji przemysłu mleczarskiego na Wydziale Technologii i Żywności Akademii Rolniczo -Technicznej w Olsztynie, a także studia podyplomowe w zakresie skarbowości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym zakresie odbył staże we Francji i w Niemczech.

W latach 1990-94 był wiceburmistrzem miasta i gminy Gryfice, a następnie (1994 – 1999 r.) pracował w szczecińskiej administracji skarbowej. Od 2003 r. do 2005 r. był wiceburmistrzem miasta i gminy Choszczno.

W latach 1990-97 był radnym Rady Gminy w Gryficach.

arimr.gov.pl

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj