Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można otrzymać z dwóch źródeł.

Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013. Tegoroczne terminy naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku, za pośrednictwem portalu internetowego - www.arimr.gov.pl oraz dziennika “Rzeczpospolita”. Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (otwórz). Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w “Lokalnej strategii rozwoju” (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

W najbliższym czasie wnioski o przyznanie pomocy z działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” będą przyjmowane za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów

Stowarzyszenie LGD “Nasze Roztocze”

lubelskie

od 31.01.2011
do 25.02.2011

LGD “Brama Mazurskiej Krainy”

warmińsko-mazurskie

od 14.02.2011
do 11.03.2011

Stowarzyszenie LGD Starorzecze Odry

dolnośląskie

od 07.02.2011
do 08.03.2011

Fundacja Partnerstwa LGD “Ciuchcia Krasińskich”

mazowieckie

od 07.02.2011
do 08.03.2011

Stowarzyszenie LGD - Przyjazne Mazowsze

mazowieckie

od 14.02.2011
do 28.02.2011

LGD Mazurskie Morze

warmińsko-mazurskie

od 14.02.2011
do 14.03.2011

LGD Zielony Pierścień

lubelskie

od 18.02.2011
do 15.03.2011

W najbliższym czasie wnioski o przyznanie pomocy z działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą przyjmowane za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów

Stowarzyszenie LGD “Nasze Roztocze”

lubelskie

od 31.01.2011
do 25.02.2011

Stowarzyszenie LGD Starorzecze Odry

dolnośląskie

od 07.02.2011
do 08.03.2011

Fundacja Partnerstwa LGD “Ciuchcia Krasińskich”

mazowieckie

od 07.02.2011
do 08.03.2011

Stowarzyszenie LGD - Przyjazne Mazowsze

mazowieckie

od 14.02.2011
do 28.02.2011

LGD Mazurskie Morze

warmińsko-mazurskie

od 14.02.2011

do 14.03.2011

LGD Zielony Pierścień

lubelskie

od 18.02.2011
do 15.03.2011

Departament Komunikacji Społecznej/ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj