Miliony na odnowę wsi na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Miliony na odnowę wsi

Dużo większe środki i więcej instytucji do których mogą trafić. W ministerstwie rolnictwa dobiegają końca prace nad nową edycją programu odnowy wsi. Program na lata 2004-2006 to ponad 400 milionów złotych, które trafi do blisko 2 tysięcy gmin. Pieniądze przeznaczano głównie na poprawę wizerunku gmin. O wsparcie mogły występować samorządy gmin wiejskich i miejsko –wiejskich liczące nie więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. I ta zasada się nie zmieniła. Rozszerzono tylko listę chętnych.

Renata Zielińska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w tej chwili ten katalog został rozszerzony o kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Jest o co zabiegać bo pomoc finansowa dla jednej miejscowości to zwrot 75% kosztów kwalifikowanych. Nie może to być jednak więcej niż 500 tysięcy złotych na cały okres programowania. Ale też nie mniej niż 25 tysięcy na realizację jednego projektu.

75% - zwrot kosztów kwalifikowanych

500 tys. złotych - maksymalna kwota dofinansowania

25 tys. złotych – minimalne dofinansowanie jednego projektu

Tak jak poprzednio będzie też możliwość łączenia tych środków z innymi działaniami. Między innymi na projekty związane z ochroną zabytków będzie można ubiegać się o tak zwaną promesę ministra kultury.

Piotr Żuchowski Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: kolejna możliwość powstania świetlic Gminnych Ośrodków Kultury czy też zorganizowania jakiejś przestrzeni kulturowej.

Wnioski o przyznanie dofinansowania będą przyjmowane przez urzędy marszałkowskie. Najważniejszy dokument jaki należy przygotować to plan odnowy miejscowości. Powinien on pokazywać jaki jest jej stan obecnie oraz jaki będzie po realizacji projektu.

Piotr Szprendałowicz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego: chcielibyśmy żeby to działanie było wdrażane jak najszybciej niestety to zależy od aktywności ministerstwa rolnictwa.

Renata Zielińska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w obecnej perspektywie finansowej działanie przewidziane jest jego uruchomienie na pierwszy kwartał 2008 roku.

Pieniądze na ten cel będzie można dostać także programu Leader realizowanego za pośrednictwem tak zwanych Lokalnych Grup Działania.

Dorota Florczyk/Agrobiznes

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj