Modyfikowany sprzeciw na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Modyfikowany sprzeciw

Polscy rolnicy domagają się zniesienia zakazu handlu nasionami modyfikowanymi genetycznie. Przeciwne takim uprawom jest wciąż Ministerstwo Środowiska, które zapowiedziało, że swojego weta nie wycofa. Z tego powodu Polsce grozi proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, bo unijne prawo mówi dokładnie co innego.
W Polsce mamy dwie ustawy ograniczające stosowanie roślin transgenicznych. Pierwsza o paszach, druga o nasiennictwie. O ile ta pierwsza, zakazująca stosowania GMO w paszach, według zapewnień ministra rolnictwa, ma zostać wkrótce zmieniona, to zakaz handlu takimi nasionami będzie utrzymany.

Maciej Trzeciak, ministerstwo środowiska – „Już 16 sejmików wojewódzkich ogłosiło moratorium, że Polska jest wolna od GMO, w związku z tym Rząd Polski również szanuje zdanie samorządowców i musi respektować to w tworzeniu prawa.”

Z takiego obrotu spraw niezadowoleni są rolnicy, którzy coraz częściej mówią o potrzebie zwiększania powierzchni takich upraw. Mazowiecka Izba Rolnicza chce, by rząd umożliwił dostęp do tańszych technologii upraw, jakimi są nasiona roślin zmodyfikowanych genetycznie. Rolników popierają hodowcy i branża paszowa, którym również zależy na swobodnym obrocie GMO.

Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – „Pasze z roślin niemodyfikowanych genetycznie produkowanych tradycyjnie są kilkanaście do kilkudziesięciu procent droższe, a wiec to by powodowało w odpowiednim procencie zwyżkę kosztów produkcji.”

W grudniu minął termin wyjaśnień, jakie polski rząd miał złożyć w Brukseli, w sprawie ustawy o paszach. Według unijnych urzędników – sprzecznej z prawodawstwem wspólnotowym. Warszawa jednak zapowiada rozwiązania prawne, które wykażą brak sprzeczności. Komisja Europejska wszczęła już postępowanie przeciw Polsce w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

Radosław Bełkot/Agrobiznes, TVP1

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj