Ponad 5900 młodych rolników złożyło wnioski na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Ponad 5900 młodych rolników złożyło wnioski

Do 16 października br. Oddziały Regionalne Agencji przyjęły w skali kraju 5904 wnioski od rolników o przyznanie pomocy finansowej z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” finansowanego z PROW 2007-2013. Obecnie spośród osób, które złożyły wnioski do 30 czerwca br., już blisko 2700 otrzymało decyzje przyznające „premię dla młodego rolnika”. Z tego ponad 1700 rolnikom Agencja wypłaciła premie w wysokości 50 tys. zł.

Złożone do 16 października wnioski w największym stopniu wykorzystują limity środków przyznane na ten rok w województwach: kujawsko-pomorskim – 72,92%, podlaskim – 65,88%, wielkopolskim – 62,71% i mazowieckim – 60,35%.

Złożone dotychczas wnioski w województwach małopolskim i zachodniopomorskim wykorzystują przyznane w tym roku limity środków na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” odpowiednio w 21,77% i w 23,28%.

W tym roku ARiMR może przeznaczyć na wypłacanie premii ułatwiających start młodym rolnikom ponad 554 mln zł, a w całym okresie realizacji PROW 420 mln euro. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 24, poz. 147), każdy Oddział Regionalny przyjmował będzie wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią wojewódzki limit środków w co najmniej 120%, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 r.

ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj