Program pomocy dla byłych plantatorów buraków na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Program pomocy dla byłych plantatorów buraków

Agencja Rynku Rolnego od I kwartału 2009 roku będzie przyjmowała wnioski o pomoc finansową dla plantatorów buraków cukrowych, którzy chcą przestawić się na inną produkcję. Poinformowała o tym PAP wicedyrektor Biura Cukru i Biopaliw ARR Marzena Skąpska.

Pomoc będzie realizowana w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji (KPR). Komisja Europejska przyznała Polsce 34,4 mln euro (113,5 mln zł) na rok gospodarczy 2008-2009. Z tego 10,3 mln euro to środki dla rolników. O resztę mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego.

Rolnicy mogą starać się o pieniądze na zakup nowych maszyn rolniczych i urządzeń do produkcji rolnej. Mogą uzyskać refinansowanie w wysokości 40 proc. kosztów tej inwestycji. Pomoc ma być wypłacana 2 razy w roku: w marcu i we wrześniu, nie później jednak niż do 30 września 2011 roku.

O taką pomoc będą mogły ubiegać się też firmy, które są zainteresowane produkcją energii ze źródeł odnawialnych i przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne (np. produkcja biopaliw) na bazie likwidowanych cukrowni. Podmioty, które chcą np. rozpocząć produkcję energii ze źródeł odnawialnych, mogą liczyć na 50 proc. dofinansowania.

Wszystkie działania z KPR mają być wprowadzone najpóźniej do 30 września 2010 roku - poinformowała ARR. Program ten będzie wdrażany w gminach objętych restrukturyzacją. Pieniądze na ten cel pochodzą z tzw. Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji, zasilanego ze składek producentów cukru.

W Polsce restrukturyzacja dotyczyła ok. 27 tys. plantatorów, czyli około 45 proc. Zdemontowano 8 zakładów produkcyjnych, a 10 kolejnych zgłoszono do tzw. pomocy restrukturyzacyjnej bez demontażu. Proces restrukturyzacji przeprowadzono w 977 spośród 2,4 tys. gmin we wszystkich województwach.

Restrukturyzacja objęła m.in. jedyną w województwie podlaskim Cukrownię Łapy. W podlaskim było około 1,5 tys. plantatorów uprawiających buraki. Łapska cukrownia nie prowadzi już produkcji cukru. W zakładzie zostało 65 pracowników (ponad 200 dobrowolnie odeszło), którzy zajmują się pakowaniem i dystrybucją cukru - poinformowała PAP rzeczniczka cukrowni Barbara Łapińska.

W roku gospodarczym 2007/2008 w Polsce było ok. 60 tys. plantatorów buraka cukrowego, a powierzchnia upraw wynosiła ok. 230 tys. hektarów. Produkcja buraków sięgała ok. 21,6 mln ton, a produkcja cukru 1,9 mln ton.

Centrum Doradztwa Rolniczego - Brwinów

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj