Ułatwianie startu młodym rolnikom na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim, którzy korzystając z pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” finansowanej z Sektorowego Programu Operacyjnego dla rolnictwa w latach 2004 -2006 nie posiadali odpowiedniego wykształcenia rolniczego, że zobowiązali się do jego uzupełnienia w ciągu pięciu lat od chwili podjęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Stwierdza się to na podstawie stosownych zapisów w akcie notarialnym, lub informacji dotyczących rolnika znajdujących się w bazie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa np. złożenie wniosku o płatności obszarowe, czy zarejestrowanie zwierząt gospodarskich.

Konieczność uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu pięciu lat, wynika z prawodawstwa unijnego oraz zapisów „Uzupełnienia” do SPO. Polska jako kraj członkowski jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania unijnych przepisów prawnych. Uchybienia w tym względzie mogą grozić Polsce bardzo poważnymi sankcjami finansowymi. Poważne sankcje służbowe grożą też pracownikom ARiMR dokonującym kontroli wykonania przez Beneficjentów zobowiązań wynikających z podpisanych umów, gdyby zbagatelizowali kwestie ich niewykonania.

Ponadto rolnicy, którzy skorzystali z tegorocznej pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” finansowanej z PROW 2007 - 2013, a nie posiadali odpowiedniego wykształcenia rolniczego, mają na uzupełnienie go tylko trzy lata, liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

Dla zachowania prawa do premii młodzi rolnicy, którzy skorzystali z niej muszą m.in. doprowadzić swoje gospodarstwa do odpowiedniego poziomu dochodowości (uzyskać co najmniej poziom 4 ESU czyli 4,8 tys. euro rocznie), prowadzić działalność rolniczą przez 5 lata od daty wypłaty premii i spełnić warunki dotyczące wymaganej powierzchni użytków rolnych.

ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj