Wypłata wsparcia z tytułu ONW na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Wypłata wsparcia z tytułu ONW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 14 marca 2012 r. wypłaciła ponad 1,2 miliarda z tytułu dopłat ONW za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe blisko 693 tys. rolników.

Do otrzymywania dopłaty ONW uprawnieni są rolnicy, którzy prowadzą działalność w niekorzystnych warunkach. Zaliczają się do nich gospodarujący na glebach słabej jakości, w trudnych warunkach klimatycznych, a także wszyscy, dla których ukształtowanie terenu stwarza ograniczenia w prowadzeniu działalności rolniczej (np. na obszarach górskich i podgórskich). Gospodarowanie na takich terenach wymaga dodatkowych nakładów pracy i aby je zrekompensować wprowadzone zostały dopłaty ONW. W Polsce ponad połowa gruntów użytkowanych rolniczo, kwalifikuje się do objęcia takim wsparciem.

W 2011 r. wnioski o wsparcie na prowadzenie działalności rolniczej na obszarach górskich i terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW) złożyło w ARiMR ponad 700 tys. rolników. Realizacja wypłat rozpoczęła się 17 października ubiegłego roku.

Departament Komunikacji Społecznej/ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj