Archiwum Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Archiwum z miesiąca: luty 2009

Zmodernizowana modernizacja

Sprawdzanie wniosków już prawie na ostatniej prostej. Podpisywanie umów z rolnikami, którzy ubiegają się o dofinansowanie na modernizację gospodarstw rolnych przebiega coraz sprawniej. Można już zatem myśleć o uruchomieniu kolejnej edycji programu.

zmodernizowana modernizacja »»»

Dopłaty obszarowe i ONW za 2008 r

Blisko 1,16 mln rolników, czyli ponad 81% uprawnionych otrzymało płatności bezpośrednie za 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe ponad 6 mld zł. Decyzje administracyjne o przyznaniu płatności za 2008 r. Agencja wydała dotychczas dla ponad 95% uprawnionych rolników.

dopłaty obszarowe i onw za 2008 r »»»

Modernizacja gospodarstw rolnych

Do 23 lutego br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała ponad 8,9 tys. umów z rolnikami o przyznanie pomocy finansowej na „Modernizację Gospodarstw Rolnych”. Jest to 57% wszystkich rolników, których wnioski złożone w 2007 roku w ARiMR zostały pozytywnie zweryfikowane i którzy potwierdzili gotowość realizowania inwestycji zapisanej w tzw. biznesplanie.

modernizacja gospodarstw rolnych »»»

Ceny gruntów ornych

Te informacje dla wszystkich były sporym zaskoczeniem. Ceny gruntów ornych w zeszłym roku gwałtownie poszły w górę mimo ogólnej zeszłorocznej dekoniunktury w rolnictwie. Spróbujemy odpowiedzieć dlaczego tak się stało.

ceny gruntów ornych »»»

Dopłaty do plantacji wieloletnich roślin energetycznych

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) Rolnicy, którzy założyli plantacje wieloletnich roślin energetycznych mogą ubiegać się w ARR o zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych z tytułu ich założenia.

dopłaty do plantacji wieloletnich roślin energetycznych »»»

Płatności bezpośrednie za 2008 r

Ponad 1,12 mln rolników, czyli blisko 80% uprawnionych otrzymało płatności bezpośrednie za 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe około 5,8 mld zł. Decyzje administracyjne o przyznaniu płatności za 2008 r. Agencja wydała dotychczas dla 94% uprawnionych rolników.

płatności bezpośrednie za 2008 r »»»

Ceny gruntów rolnych wciąż wysokie

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna gruntu rolnego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2008 r. wyniosła 12 540 zł. Analizując ceny z lat ubiegłych (w 2007 r. – 9 773 zł, w 2006 – 7 374 zł, w 2005 – 5 607 zł, w 2004 – 4 682 zł, w 2003 – 3 736 zł) można stwierdzić utrzymującą się dużą dynamikę wzrostu, choć w roku ubiegłym był on o 5 punktów procentowych niższy niż w 2007 r. W porównaniu ze średnią ceną za rok 2007 wzrost wyniósł 28%.

ceny gruntów rolnych wciąż wysokie »»»

Wysokość dopłat bezpośrednich będzie zależała od spełnienia zasad wzajemnej zgodności

Wymagania nie są trudne - każdy powinien sobie z nimi poradzić na czas. W tym roku po raz pierwszy wysokość dopłat bezpośrednich będzie zależała od spełnienia zasad wzajemnej zgodności.

wysokość dopłat bezpośrednich będzie zależała od spełnienia zasad wzajemnej zgodności »»»

Uruchomienie kredytu klęskowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 10 lutego br. pierwszą zgodę na uruchomienie kredytu klęskowego, który zostanie przeznaczony na pokrycie strat spowodowanych przez huraganem w woj. mazowieckim w 2008 roku.

uruchomienie kredytu klęskowego »»»

Mleko 2009

Jeśli w ogóle, to dopiero w drugiej połowie roku branża mleczarska odczuje pozytywne skutki unijnej interwencji. Chyba, że przedsiębiorcy prześpią okazję i nie wykorzystają szansy, jaką daje im wprowadzenie subwencji eksportowych.

mleko 2009 »»»

Nastpna strona »