Archiwum Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Archiwum z miesiąca: październik 2008

Interwencja w ziarnie

Od 50 do 100 tysięcy ton ziarna wyniesie według szacunków Agencji Rynku Rolnego interwencyjny skup ziarna w sezonie 2008/2009. Zdaniem rolników byłoby dużo więcej, gdyby Komisja Europejska podniosła minimalną cenę skupu. Ale na to szansę są niewielkie.

interwencja w ziarnie »»»

Gorzej niż źle

Wszystko drożeje, nasze tanieje a my przecież liczyć umiemy. Tak twierdzą producenci mleka. Sytuacja finansowa wielu gospodarstw zaczyna być dramatyczna. Wszystko przez galopujące ceny nawozów, energii i paliw.

gorzej niż źle »»»

Dzierżawa ziemii

Według stanu na koniec 2007 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 4,7 mln ha, z których sprzedała 1,8 mln ha, a trwale zagospodarowała ponad 500 tys. ha (głównie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz uprawnionych podmiotów – ponad 300 tys. ha).

dzierżawa ziemii »»»

Załamanie rynku - ceny kukurydzy

Rolnicy sprzedają w skupie zakontraktowaną kukurydzę i w wielu wypadkach dopłacają jeszcze kupującemu, by ja przyjął. Ceny mokrej kukurydzy sięgnęły dna: zaledwie około 170 złotych za tonę. Ziarna poza kontraktacją nie można sprzedać juz nikomu.

załamanie rynku - ceny kukurydzy »»»

Wnioski na program wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw

Miał ruszyć jeszcze w tym roku, ale już wiadomo, że nie ma na to najmniejszych szans. Wnioski na program wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw będą przyjmowane najwcześniej na początku przyszłego roku.

wnioski na program wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw »»»

2100 wniosków na zalesianie gruntów

Biura powiatowe ARiMR przyjęły w skali kraju ponad 1700 wniosków na zalesianie gruntów rolnych i blisko 400 wniosków na zalesienie gruntów innych niż rolne. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie o pomoc finansową na zalesienie blisko 5 tys. ha, z tego ponad 4,1 tys. ha to grunty rolne.

2100 wniosków na zalesianie gruntów »»»

Ponad 5900 młodych rolników złożyło wnioski

Do 16 października br. Oddziały Regionalne Agencji przyjęły w skali kraju 5904 wnioski od rolników o przyznanie pomocy finansowej z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” finansowanego z PROW 2007-2013. Obecnie spośród osób, które złożyły wnioski do 30 czerwca br., już blisko 2700 otrzymało decyzje przyznające „premię dla młodego rolnika”. Z tego ponad 1700 rolnikom Agencja wypłaciła premie w wysokości 50 tys. zł.

ponad 5900 młodych rolników złożyło wnioski »»»

Nakaz zwrotu pieniędzy z programu wsparcia dla młodych rolników

Zanim sięgniesz po dotacje przemyśl to dwa razy - tak o unijnych funduszach mówią ci, którzy otrzymali nakaz zwrotu pieniędzy z programu wsparcia dla młodych rolników. A wszystko przez szkołę, która trwa … ile trwa.

nakaz zwrotu pieniędzy z programu wsparcia dla młodych rolników »»»

Preferencyjne kredyty inwestycyjne

Jest pozytywna decyzja Sejmu dzięki, której rolnicy znowu mogą zacząć brać preferencyjne kredyty inwestycyjne. Bez odpowiedzi pozostaje natomiast pytanie czy funduszy wystarczy do końca roku. Nisko oprocentowane kredyty to jedna z najbardziej popularnych form finansowania działalności rolniczej.

preferencyjne kredyty inwestycyjne »»»

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składnia wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty przyznanych kwot (Dz.U. nr 214, poz 1581), OT

dopłaty do materiału siewnego »»»

Nastpna strona »