Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Ziemia dla rolników

Rząd chce wprowadzić ograniczenia w dostępie do przetargów na państwową ziemię rolniczą. Sprawa wywołuje jednak kontrowersje i nie może liczyć na poparcie innych partii politycznych. Rząd zamykając jeszcze bardziej dostęp do państwowego zasobu ziemi rolniczej chce w ten sposób promować tych rolników, którzy chcą się rozwijać, ale nie zawsze stać ich na kupno coraz droższych gruntów.

ziemia dla rolników »»»

Brak komentarzy

Regionalizacja zasad obrotu ziemią

Regionalizacji zasad obrotu ziemią domaga się samorząd rolniczy. Jego zdaniem propozycje rządu dotyczące sprzedaży państwowych gruntów rolnych idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające. Państwowa ziemia rolnicza jest coraz droższa i jest jej coraz mniej. Z tego powodu rząd od kilku miesięcy przygotowuje się do zmiany zasad sprzedaży gruntów rolnych z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych. Państwowa ziemia ma być trudniej dostępna. Do ograniczonego przetargu będą dopuszczeni tylko rolnicy, którzy od 3 lat mieszkają w gminie.

regionalizacja zasad obrotu ziemią »»»

Brak komentarzy