Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Różnicowanie na start

Nareszcie prawie wszystko dopięte na ostatni guzik. Lada dzień rolnicy poznają dokładną datę rozpoczęcia naboru wniosków na otworzenie lub rozwój dodatkowej działalności. Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej to program, który ma pomóc mieszkańcom wsi znaleźć dodatkowe źródło utrzymania. Dotacje można otrzymać na rozpoczęcie czy poszerzenie działalności gospodarczej.

różnicowanie na start »»»

2 Odpowiedzi