Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Zasady wzajemnej zgodności

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także prowadzą gospodarstwa, w których realizowane są działania PROW 2007 - 2013 takie jak np. “Program rolnośrodowiskowy”, “Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” oraz wsparcie z tytułu tzw. dopłat ONW, zobowiązani są do przestrzegania tzw. “Zasad wzajemnej zgodności” (ang. cross compliance).

zasady wzajemnej zgodności »»»

Brak komentarzy

Cross-compliance

Nieznajomość prawa szkodzi a może też słono kosztować. Dlatego już teraz warto poznać wszystkie zasady wzajemnej zgodności. Przepisy będą obowiązywać w przyszłym roku wszystkich rolników, którzy dostają dopłaty bezpośrednie.

cross-compliance »»»

Brak komentarzy