Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Leszek Droździel prezesem Agencji

27 lipca 2007 r. Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński powołał na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszka Droździela. Zastąpił odwołanego Pawła Janusza Osucha. Leszek Droździel (ur. w 1956 r.) pracuje w ARiMR od stycznia 2006 r., początkowo jako doradca prezesa Agencji, a następnie jako dyrektor Gabinetu Prezesa. Od 27 kwietnia 2006 r. był zastępcą prezesa ARiMR nadzorującym Pion Preferencyjnych Środków Krajowych i Wspólnej Polityki Rolnej oraz Departament Rybactwa.

leszek droździel prezesem agencji »»»

Brak komentarzy