Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Drób 2007

Nie licząc zawirowań z ptasią grypą i związanych z nią strat, większość zakładów drobiarskich zakończyła miniony rok w dobrych nastrojach. Przyczynił się do tego w głównej mierze eksport. Wiele wskazuje na to, że za granicę wysłaliśmy grubo ponad 230 tysięcy ton kurczaków. To znacznie więcej niż w 2006. Plany na ten rok są równie ambitne. Branża drobiarska chce powrotu na rosyjski rynek i pozyskania dodatkowych środków z Brukseli na dalszy rozwój zakładów.

drób 2007 »»»

Brak komentarzy

Drób  giełdy towarowe

Na giełdach towarowych z drobiu sprzedają się tylko serca, żołądki i porcje rosołowe. Pozostałe elementy nie znajdują nabywców - ocenia Mirosław Ossowski z biura maklerskiego Agrohandel w Łodzi. Największy problem jest ze sprzedażą skrzydełek - towaru typowo letniego, kupowanego przeważnie na grill, a także z ćwiartkami kurczaka. Spadają ceny tuszek i filetów.

drób  giełdy towarowe »»»

Brak komentarzy