Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Rolnictwo dla młodych

Praca na wsi może się opłacać i być prowadzona przy użyciu nowoczesnych technologii – twierdzą uczestnicy Drugiego Europejskiego Forum Młodych Rolników. Rozmawiają o możliwościach rozwoju, ale i zagrożeniach, które niesie członkostwo w Unii Europejskiej.

rolnictwo dla młodych »»»

Brak komentarzy