Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Wypłata rekompensat

Niektórzy będą mieli pieniądze jeszcze w tym roku inni w styczniu. Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła wypłatę rekompensat w zamian za rezygnację z produkcji mleka. Produkcja mleka to jedna z bardziej opłacalnych gałęzi rolnictwa. Mimo to wielu rolników zdecydowało się od niej odejść i przestawić na przykład na hodowlę bydła opasowego.

wypłata rekompensat »»»

Brak komentarzy