Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Ekologiczne uprawy sadownicze

Wbrew zdrowemu rozsądkowi i dobrej praktyce rolniczej, czy zgodnie z prawem? To pytanie zadaje sobie wielu rolników prowadzących ekologiczne uprawy sadownicze. Przepisy co do sposobu obsady zmieniano już kilka razy. Nic dziwnego, że gubią się w nich nie tylko rolnicy ale sami urzędnicy.

ekologiczne uprawy sadownicze »»»

Brak komentarzy

Prowadzenie gospodarstw ekologicznych

Prawie 17 i pół tysiąca rolników zdecydowało się na prowadzenie gospodarstw ekologicznych. To blisko pięć razy więcej niż przed naszym wejściem do Unii Europejskiej. Ale to i tak za mało w stosunku do potrzeb.

prowadzenie gospodarstw ekologicznych »»»

Brak komentarzy