Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Ceny gruntów rolnych wyhamowały

Według najnowszych danych, średnia cena gruntów rolnych w 2010 roku wyniosła 15 125 zł za 1 ha. W porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to średnia cena transakcyjna wyniosła 14 932 zł, nastąpił wzrost jedynie o 1,3%. Tym samym wszystko wskazuje na to, że zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami cena gruntów rolnych uległa stabilizacji. Ceny ubiegłoroczne zostały określone na podstawie ponad 12 tys. zawartych umów sprzedaży. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: łódzkim (20 724 zł), opolskim (20 271 zł) i wielkopolskim (19 962 zł), a najniższe w lubuskim (10 529 zł) i podlaskim (10 994 zł).

ceny gruntów rolnych wyhamowały »»»

Brak komentarzy

Ile kosztuje rolnicza ziemia na Dolnym Śląsku

Ile kosztuje rolnicza ziemia na Dolnym Śląsku - dużo. Drożej niż w ubiegłym roku. Co najbardziej zdumiewa? To, ze nie ma jednej ceny za ten sam grunt. Stawka zależy od tego, kto wyznacza jej wartość i komu przychodzi za nią płacić…

ile kosztuje rolnicza ziemia na dolnym Śląsku »»»

Brak komentarzy

Stabilizacja cen gruntów rolnych

Według najnowszych danych średnia cena gruntów rolnych w II kwartale 2010 r. wyniosła 14 880 zł za 1 ha i jest praktycznie na tym samym poziomie co średnia cena w całym 2009 r.

stabilizacja cen gruntów rolnych »»»

Brak komentarzy

Ceny ziemi rolniczej

Ceny ziemi rolniczej niezmiennie pną się w górę. Ich poziom w Polsce zbliża się do tych w Niemczech czy we Francji. Końca podwyżek nie widać. Widać za to problemy. W tym miesiącu powinno się rozstrzygnąć czy w przyszłym roku rolnicy przy zakupie gruntów będą mogli korzystać z preferencyjnych kredytów.

ceny ziemi rolniczej »»»

Brak komentarzy

Ceny państwowych gruntów ornych

Ceny państwowych gruntów ornych mimo niewielkiego kwartalnego spadku utrzymują się wysokim i stabilnym poziomie. Ziemi w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych jest coraz mniej. A na dodatek z końcem roku zniknął preferencyjne kredyty na zakup ziemi. Chyba, że przekonamy Brukselę do ich przedłużenia.

ceny państwowych gruntów ornych »»»

Brak komentarzy

Ceny gruntów ornych

Te informacje dla wszystkich były sporym zaskoczeniem. Ceny gruntów ornych w zeszłym roku gwałtownie poszły w górę mimo ogólnej zeszłorocznej dekoniunktury w rolnictwie. Spróbujemy odpowiedzieć dlaczego tak się stało.

ceny gruntów ornych »»»

Brak komentarzy

Ceny gruntów rolnych wciąż wysokie

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna gruntu rolnego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2008 r. wyniosła 12 540 zł. Analizując ceny z lat ubiegłych (w 2007 r. – 9 773 zł, w 2006 – 7 374 zł, w 2005 – 5 607 zł, w 2004 – 4 682 zł, w 2003 – 3 736 zł) można stwierdzić utrzymującą się dużą dynamikę wzrostu, choć w roku ubiegłym był on o 5 punktów procentowych niższy niż w 2007 r. W porównaniu ze średnią ceną za rok 2007 wzrost wyniósł 28%.

ceny gruntów rolnych wciąż wysokie »»»

Brak komentarzy

Koniec lawinowo rosnących cen ziem w Polsce

Koniec lawinowo rosnących cen ziem w Polsce. Przynajmniej na razie. W ciągu trzech miesięcy, średnio, hektar ziemi zdrożał zaledwie o czterysta złotych. Stąd można teraz mówić o wyhamowaniu cen.

koniec lawinowo rosnących cen ziem w polsce »»»

Brak komentarzy

Ziemia w cenie - ceny ziemi rolnej

Rekordowe ceny osiąga ziemia rolna w obrocie miedzy gospodarzami na Dolnym Śląsku. Hektar dobrej jakości gruntów kosztuje nawet 50 tysięcy złotych. Rolnicy oskarżają bogatszych farmerów o windowanie cen, a Agencję Nieruchomości Rolnych o zawyżanie wartości działek, które oferują na sprzedaż.

ziemia w cenie - ceny ziemi rolnej »»»

Brak komentarzy