Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Dzierżawa ziemii

Według stanu na koniec 2007 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 4,7 mln ha, z których sprzedała 1,8 mln ha, a trwale zagospodarowała ponad 500 tys. ha (głównie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz uprawnionych podmiotów – ponad 300 tys. ha).

dzierżawa ziemii »»»

Brak komentarzy