Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Na zalesianie gruntów

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego wprowadza korzystniejsze warunki przyznawania i rozliczania otrzymywanych premii z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, które wykonali rolnicy w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006.

na zalesianie gruntów »»»

Brak komentarzy

Na zalesianie w ramach PROW

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosków kontynuacyjnych o wypłatę pomocy finansowej przysługującej w 2010 roku rolnikom, którzy ubiegali się o wsparcie na “Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” w ramach PROW 2007-2013.

na zalesianie w ramach prow »»»

Brak komentarzy

Pomoc na zalesianie gruntów

Rolnicy, którzy po raz pierwszy chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca do 31 lipca br. Wniosek można złożyć osobiście bądź wysłać pocztą do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

pomoc na zalesianie gruntów »»»

Brak komentarzy

Będzie las - zalesianie

Liczą się nie tylko pola, ale także nieużytki. Za tydzień ruszy kolejna edycja programu zalesiania. Wnioski będą przyjmowane przez dwa miesiące w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji.

będzie las - zalesianie »»»

Brak komentarzy

Zalesione grunty w ramach PROW 2007-2013

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy zalesili grunty rolne oraz grunty inne niż rolne w ramach PROW 2007- 2013, powinni do 15 maja br. złożyć w Biurach Powiatowych Agencji wnioski o wypłatę w 2009 r. premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. Zgodnie z tym programem, premia pielęgnacyjna przysługuje rolnikowi przez 5 lat a premia zalesieniowa przez 15 lat na udane uprawy leśne. Do 8 maja br. rolnicy złożyli w Agencji 1531 wniosków, najwięcej przyjęły biura powiatowe ARiMR na Mazowszu – 252 i woj. podkarpackim – 203.

zalesione grunty w ramach prow 2007-2013 »»»

Brak komentarzy

2100 wniosków na zalesianie gruntów

Biura powiatowe ARiMR przyjęły w skali kraju ponad 1700 wniosków na zalesianie gruntów rolnych i blisko 400 wniosków na zalesienie gruntów innych niż rolne. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie o pomoc finansową na zalesienie blisko 5 tys. ha, z tego ponad 4,1 tys. ha to grunty rolne.

2100 wniosków na zalesianie gruntów »»»

Brak komentarzy

Zalesianie gruntów

We wtorek, 30 września biura powiatowe ARiMR zakończyły w tym roku przyjmowanie wniosków rolników o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne.

zalesianie gruntów »»»

Brak komentarzy

Przyjmowanie wniosków na zalesianie gruntów

Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne biura powiatowe ARiMR przyjmują w tym roku od 1 sierpnia do 30 września.

przyjmowanie wniosków na zalesianie gruntów »»»

Brak komentarzy

Wnioski na zalesianie gruntów

Od 1 sierpnia do 30 września 2008 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

wnioski na zalesianie gruntów »»»

Brak komentarzy

Nabór wniosków na zalesianie

Śpieszmy się powoli. Taka zasada obowiązuje ostatnio we wdrażaniu unijnych funduszy. Dlatego nabór wniosków na zalesianie przesunięto o dwa miesiące.

nabór wniosków na zalesianie »»»

Brak komentarzy

Następna strona »