Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nie ma obawy, że nie wydamy pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 1/5 środków jest już na kontach rolników, a zakontraktowano więcej niż połowę.

program rozwoju obszarów wiejskich »»»

Brak komentarzy