Archiwum Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Archiwum z miesiąca: czerwiec 2008

Straty rosną - susza

Już połowa gruntów rolnych w kraju została dotkniętych klęską suszy. Rząd przygotowuje się do uruchomienia kredytów klęskowych. Na razie na taką pomoc nie ma pieniędzy, ale mają być.
–>

Ubezpieczeniowy ekspres

Sejm i Senat w ekspresowym trybie pracuje nad ustawą o ubezpieczeniach rolniczych. Polisy mają być tańsze i łatwiej dostępne. Od lipca przyszłego roku będą także obowiązkowe. Rząd za rolników opłaci połowę ich wartości.

ubezpieczeniowy ekspres »»»

“Renty Strukturalne” od 30 czerwca

Przepisy dotyczące zasad i trybu przyznawania rent strukturalnych precyzyjnie określają, do kiedy można składać wnioski. W 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z tytułu rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że rolnicy złożyli 7200 wniosków.

“renty strukturalne” od 30 czerwca »»»

Rzeka mleka

Przepisów jeszcze nie zmieniono, ale dokumenty można składać jeszcze tylko przez kilka tygodni. Agencja Rynku Rolnego do 31 lipca będzie przyjmowała wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty mlecznej. Można je dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

rzeka mleka »»»

Ubezpieczenia upraw i wysokości kar

W związku z nieprawidłowymi informacjami, jakie pojawiły się w mediach, uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)

ubezpieczenia upraw i wysokości kar »»»

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Do 12 czerwca br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w skali kraju 2871 wniosków o przyznanie pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, w ramach PROW 2007-2013.

ułatwianie startu młodym rolnikom »»»

KRUS pod kontrolą

Trwają konsultacje w sprawie reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Resort rolnictwa zapewnia, że prace przebiegają sprawnie i że nie ma konfliktu między koalicjantami. Spokojnie mogą spać także rolnicy, którym nie grożą podwyżki składek. A takich jest zdecydowana większość.

krus pod kontrolą »»»

Susza

Łąki i pastwiska wyglądają jak pustynie, widoczne są też szkody w uprawach zbóż . W tym roku susza wyjątkowo wcześnie daje się rolnikom we znaki. Najgorzej jest w północno-zachodniej części kraju.

susza »»»

Mleczny dołek

Pogłębia się kryzys na rynku mleczarskim. Właściciele spółdzielni, mówią już nawet o całkowitym załamaniu rynku. Stanął eksport - do niedawna główne źródło zysku. Pozostał jeszcze rynek krajowy, ale tu wielkich zysków nie będzie, bo spożycie produktów mleczarskich jest małe.

mleczny dołek »»»

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 15 czerwca br. kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:

dopłaty do materiału siewnego »»»

Nastpna strona »