Archiwum Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze
Archiwum dla sierpień 8th, 2007

Programy PROW dla gmin

Wodociągi, kanalizacja oraz poprawa atrakcyjności turystycznej to tylko niektóre z celów, jakie będą finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Gminy już mogą przygotowywać projekty a nowe działania ruszą najprawdopodobniej na pod koniec roku. Burmistrza miasta i gminy Łosice z Mazowsza nie trzeba przekonywać do unijnych funduszy. Bez dotacji z poprzedniego programu nie udałoby się zrealizować najważniejszej inwestycji, czyli modernizacji oczyszczalni ścieków.

programy prow dla gmin »»»