Dopłaty do materiału siewnego na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Dopłaty do materiału siewnego

Uwaga producenci rolni zbliża się 1 czerwca - koniec terminu na składanie wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego dla poszkodowanych przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. można składać tylko do 1 czerwca 2011 r. Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych ARR (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) lub wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę nadania w placówce pocztowej.

KRIR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj